หวยออนไลน์

วันที่ 4 ม.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีคัดค้านการออกหวยออนไลน์ว่า ที่ผ่านมาได้ติดตามเรื่องหวยออนไลน์ และสอบถามสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาตลอด เมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ข้อยุติว่า จะเดินหน้าหวยออนไลน์ จึงได้ตั้งคณะทำงาน มีนายเกียรติ่ สิทธิอมร เป็นประธาน ให้เวลา 30 วัน ไปพิจารณาว่ามีแนวทางใดที่จะไม่ออกหวยออนไลน์โดยไม่ละเมิดสัญญากับเอกชน เพราะไม่นิยมที่จะทำเรื่องผิดกฎหมาย ให้เป็นเรื่องถูกกฎหมาย และนำไปสู่อบายมุขมากยิ่งขึ้น ตนเชื่อว่ายังมีช่องทางที่จะทำได้ โดยรัฐบาลไม่เสียหายและภาคเอกชนก็ไม่ได้รับผลกระทบ ปัญหามีอย่างเดียว คือต้องไปดูสัญญาว่าจะแก้ไขได้อย่างไร ยืนยันไม่ได้เอาเปรียบเอกชน ทุกอย่างต้องเป็นไปตามสัญญา แต่รัฐบาลชุดนี้ไม่ต้องการอบายมุข จึงคิดว่าต้องแก้ไข ยืนยันจะได้ข้อยุติในรัฐบาลนี้ ส่วนกรณีที่ บริษัท ล็อกซ เล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับสัมปทานในการออกหวยออนไลน์ ระบุว่าจะฟ้องหากรัฐบาลยกเลิกสัญญา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถ้าใครคิดว่าได้รับผลกระทบก็ให้แสดงความเห็นมา รัฐบาลพร้อมหาทางออกร่วมกัน ยืนยันว่าจะหาช่องทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อน อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้ยินว่าบริษัทเอกชนจะฟ้อง พร้อมระบุมีผลวิจัย ยืนยันว่าหวยบนดินแก้ปัญหาหวยใต้ดินไม่ได้ และนอกจากหวยใต้ดินไม่ลด ยังเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น การออกหวยออนไลน์ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะทำให้หวยใต้ดินลดลง นอกจากนี้ หวยออนไลน์ทำในลักษณะกินแบ่งไม่ใช่กินรวบเหมือนหวยใต้ดิน ดังนั้น ข้ออ้างในการแก้ปัญหาหวยใต้ดินคงไม่ถูกต้อง มีรายงานข่าวว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี สามารถหาช่องทางเพื่อล้มโครงการดัง กล่าวได้แล้ว โดยจากสัญญา “จ้างบริการระบบเกมสลาก” เลขที่ 119/2548 ลงวันที่ 29 ก.ค.2548 ที่ทำระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 หน้า สัญญามีทั้งหมด 17 ข้อ โดยข้อที่ 12 การบอกเลิกสัญญา ข้อที่ 12.1 ระบุว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดเวลาได้ โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือล่วงหน้าไปยังผู้รับจ้างไม่น้อยกว่า 12 (สิบสอง) เดือน ในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายล้มเลิกโครงการนี้ หรือมีความจำเป็นต้องล้มเลิกโครงการนี้ ผู้ว่าจ้างจะชดเชยการลงทุนบางส่วนให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าจ้างบริการเฉลี่ยต่อ 1 (หนึ่ง) เดือนนับตั้งแต่วันที่เริ่มจำหน่ายสลากจริงถึงวันยกเลิกสัญญาจำนวนไม่เกิน 12 (สิบสอง) เดือน โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดอีก และ ข้อที่ 12.2 ที่ระบุว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้เมื่อผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งและผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้หากยึดสัญญาข้อที่ 12 ดังกล่าวรัฐบาลจะไม่ต้องเสียค่าชดเชยให้กับบริษัทผู้รับจ้างแม้แต่บาทเดียว นายตรีจักร ตัณฑ์ศุภศิริ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี (LGT) กล่าวว่า จากการหารือกับผู้ถือหุ้นต่างชาติเห็นด้วยที่จะให้บริษัทฟ้องร้องรัฐบาลหากมีการยกเลิกสัญญาการจำหน่ายสลากออนไลน์ ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศไว้ โดยขณะนี้เท่าที่ประเมินความเสียหายเบื้องต้นน่าจะมีมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจำหน่ายไปแล้วประมาณ 6 พันเครื่องทั่วประเทศ ซึ่งหากรัฐบาลล้มเลิกโครงการดังกล่าวจะถือว่าส่งผลกระทบต่อตัวแทนจำหน่ายสลากด้วย นอกเหนือจากความเสียหายที่บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าที่ผ่านมาบริษัทยังไม่ทำผิดสัญญา หรือเข้าข่ายผิดสัญญาตามกฎหมายแต่อย่างใด ขณะนี้บริษัทคงยังยืนยันในการดำเนินการตามคำสั่งเดิมของที่ประชุมบอร์ดสลากฯ ที่จะเริ่มจำหน่ายหวยออนไลน์ภายใน 90 วัน หรือประมาณในเดือน มี.ค.53 เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้รับคำสั่งในการเปลี่ยนแปลงจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานะผู้ว่าจ้าง และที่ผ่านมาก็ได้มีการพยายามติดต่อกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ด้านนายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานสลากฯ ได้เดินหน้า เตรียมพร้อมในโครงการขายหวยออนไลน์เสร็จเกือบ 100% แล้ว เหลือเพียงการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ใหม่ที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเกมของหวยออนไลน์เท่านั้น ส่วนการเดินหน้าของสลากออนไลน์จะมีต่อไปหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบอร์ดสำนักงานสลากฯ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (บอร์ด) กล่าวว่า จากนี้ต่อไปคงต้องรอดูความชัดเจนจากคณะทำงานที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาว่ามีข้อสรุปอย่างไรบ้าง โดยในส่วนของสำนักงานสลากฯ จะดำเนินการจัดการประชุมขึ้นเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ซึ่งขณะนี้กำลังประสานกับบอร์ดแต่ละคน เพื่อหาวันและเวลาที่เหมาะสม เบื้องต้นคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ สำนักงานสลากฯ จะหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวใน 2 ส่วน หลังจากที่เคยมีการศึกษาไปแล้ว ประกอบด้วย ประเด็นทางด้านกฎหมายซึ่งกรณีนี้คงหมายถึงด้านสัญญาที่ทำร่วมกับเอกชน นั่นคือบริษัท ล็อกซ เล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง ประเด็นที่ 2 ผลกระทบด้านสังคม ซึ่งประเด็นนี้เห็นว่านายกรัฐมนตรีคงจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากข้อมูลที่สำนักงานสลากฯ ได้เคยดำเนินการศึกษาไปก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้น สำนักงานสลากฯ จะเร่งขอข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาเพิ่มเติมต่อไป อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาที่สำนักงานสลากฯ ได้ศึกษาครั้งแรกนั้น เป็นการศึกษาว่ามีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อเป็นการดำเนินการในรูปของสลากกินแบ่ง ตาม พ.ร.บ. สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 ก็สามารถดำเนินการได้ ส่วนในข้อสัญญานั้นก็ได้ดูว่าเมื่อมีสัญญากันไว้ ก็ควรที่จะต้องผูกพันตามสัญญา บรรยายใต้ภาพ ล้มหวยออนไลน์ นางเบญจวรรณ สร่างนิทร เลขาธิการ ก.พ. และคณะนำกระเช้าดอกไม้เข้าอวยพรนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ก่อนให้ชี้แจงสื่อมวลชนกรณีล้มโครงการหวยออนไลน์ และตั้งคณะทำงานหาทางออกเรื่องค่าชดเชย

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: